Aktuelno

Novosti

Od sad kod nas možete nabaviti STRONGHOLD!!!
Dirofilaria immitis (često zvani i srčani crv) pripada redu Chromadorera. To je dugačak i tanak parazit koji se u svom domaćinu može pronaći u desnom ventrikulu (desna komora) ili u pulmonalnim arterijama pasa i mačaka. Za razliku od nje, Dirofilaria repens uzrokuje pojavu malih, bezbolnih potkožnih oteklina (neretko migrirajućih) koje nastaju kao posledica prisustva odraslog parazita. Zbog širenja parazita – srčanog crva putem ujeda komarca, potrebno je psu davati jedanput mesečno antiparazitik STRONGHOD . Sama bolest je hroničnog toka, a prati je klinička slika koje se postepeno razvija u sve ozbiljniju bolest. Kod manjih rasa pasa češće se pojavljuje teži oblik ove bolesti. Lečenje je dugotrajno i neizvesno, jer neki od lekova bolje deluju na odrasle parazite, a neki na mikrofilarije. Preparati koji se koriste u lečenju su veoma agresivni, te je potrebno preduzeti sve mere kako bi se smanjila mogućnost komplikacija i nuspojava lečenja.

ZATO NEMOJTE DA RIZIKUJETE KORISTITE STRONGHOLD.